Locatie Nieuwkoop

De Koekoekshoeve
De Koekoekshoeve is een boerderij in de polder van Nieuwkoop, gelegen aan de Nieuwveenseweg 49.
Op de boerderij wonen mensen met een verstandelijke beperking. De Koekoekshoeve is een 24-uurs voorziening. Mensen volgen dagbesteding op de boerderij of extern.
We hebben verschillende dieren op de boerderij: konijnen, geiten, varkens, kippen en een kat. De zorg voor deze dieren doen wij met elkaar.

In het zomerhuis is er dagbesteding van Beijzonder Welkom. Een kleinschalige dagbesteding voor mensen met dementie en voor eenzame ouderen. Onderling is er goed contact en proberen we onze krachten te bundelen. ^