Koekoekshoeve Nieuwkoop

Aanbod / activiteiten

Op de Koekoekshoeve wonen nu 7 bewoners .
Een deel van hen woont er permanent , waarbij ze afhankelijk van de hulpvraag en de mate van zelfstandigheid op het terrein of elders in de omgeving dagbesteding  hebben. 24/7 is er een begeleider op de locatie aanwezig, die de bewoners begeleidt in hun dagelijkse bestaan.
De zorg wordt geleverd op basis van een PGB. de woonruimte wordt gehuurd van Inversa.
Indien van toepassing is er een aanvraag voor huurtoeslag mogelijk.
Samen met de bewoner zoeken we naar de juiste invulling van hun leven als het gaat om wonen of dagbesteding. De bewoners die hier wonen hebben dagbesteding bij collega instellingen. Binnenkort krijgt onze boerderij in Nieuwkoop een eigen vraaggestuurd dagbestedingsprogramma. 

Door middel van activiteiten in de buurt wordt er een  leefomgeving gerealiseerd binnen de maatschappij.

Op het terrein bevindt zich ook een dagopvang voor ouderen met eenzaamheids of dementie problemen. Beijzonder welkom is een goede samenwerkingspartner.Voorbeelden:
  • We verzamelen bijv. oud papier van buurtbewoners en brengen dit naar het papierdepot
  • Flessen worden opgehaald bij buurtbewoners en weggebracht.
  • Veegklussen bij buurtbewoners
  • Koken en bakken
  • Folderklussen
  • De jongeren verzorgen licht industriële werkzaamheden.
  • tuinonderhoud
  • kweken van groente en fruit
  • dierverzorging
  • sport en spel
^