Contact

Dit is Astrid en samen met een hecht team van begeleiders runt zij de twee boerderijen met heel veel passie. Zij zorgen met elkaar dat de bewoners samen of zelfstandig gelukkig leven. En dat medewerkers met voldoening hun werk kunnen doen. Mensen met een beperking vanaf 18 jaar met een WLZ/PGB-indicatie  (VG3,-4, -6) kunnen in aanmerking komen voor een woonplek op de woonzorgboerderij in Woubrugge. Ook bieden wij dagbesteding op de boerderij in Woubrugge of daar buiten. Bijvoorbeeld bij de een dorpsboerderij, zuivelboer of kweker in de buurt.

Een zorgvuldige afstemming van de noodzakelijke en verwachte zorg voor de bewoner, en wat Inversa in haar kleinschaligheid en open karakter kan bieden, is onderdeel van de selectie procedure. Ook de historie en toekomstverwachtingen zijn daarbij belangrijk. Wij vragen een actieve betrokkenheid van de ouders.

Astrid legt graag de mogelijkheden uit. Neem vrijblijvend contact met haar: 06 194 661 64 of stuur een e-mail: astridvdvoort@inversa.nl.

Of gebruik onderstaand contactformulier.

De Jaarrekening 2022 Stichting Inversa  kunt u ook lezen.

Wil je de vertrouwenspersoon van Inversa spreken? Neem dan contact op met Ingrid Dassen – info@idassen.nl – 06 2501 22 12

Contactformulier

Gebruik dit formulier om vrijblijvend contact op te nemen met uw vragen over St. Inversa en onze woon-zorgboerderijen.

De verademende visie van Inversa

Lees hier de verhalen van een aantal medewerkers en ouders bij Inversa.