Het Inversa-Team:
begeleiders, bestuur en ouders

Het zorgteam

Bij Inversa werkt een betrokken en gezellig team van (persoonlijk) begeleiders. Zij begeleiden de bewoners in groeps- en individueel verband bij hun persoonlijke zorgvragen en begeleidingsvragen. De zorgteams worden aangestuurd door Astrid van der Voort. Astrid houdt zich als directeur ook bezig met de woonvragen, heeft contact met andere (zorg)organisaties, gemeenten en andere partijen die bijdragen aan de zorg van de bewoners en de ontwikkeling van beide boerderijen.

Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze bewoners vinden wij belangrijk. We kijken regelmatig naar de woonstructuur, woonplezier en werkindeling wat de bewoner nodig heeft, aankan en waarin hij of zij zich wil ontwikkelen.

Organisatie

Inversa heeft een ANBI-status: ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en een WVR: Wettelijke Vertegenwoordigers Raad. Deze raad (waaraan ook ouders/vertegenwoordigers aan deelnemen) brengt adviezen uit aan de directie en denkt mee over het algemene beleid van de stichting.
Inversa maakt een scheiding tussen wonen en zorgverlening. Onze dienstverlening wordt gefinancierd op basis van een toegekend PGB vanuit de ouders/vertegenwoordiger dat zij betalen vanuit het PGB-budget dat zij toegekend krijgen van de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.

Bestuur

Het bestuur is een kleine groep van betrokken leden die samen met Astrid de dagelijkse gang van zaken aansturen, de financiën beheren en controleren, communicatie met ouders en het team begeleiders open houdt, het jaarplan en activiteitenkalender maken, en nog veel meer.

Ouders

Ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) zijn uiteraard in de eerste plaats betrokken bij het welbevinden van hun kind of familie. In een dagelijkse rapportage doen de begeleiders verslag en hebben contact met de ouder(s). Twee keer per jaar bekijken de begeleider, Astrid en de zorg coördinator het zorgplan en wordt er geluisterd naar de behoeften van ouders en hun kind/familie.

Twee keer per jaar vindt de ouderavond voor beide boerderijen plaats. Naast een algemene toelichting kijken we naar de gang van zaken en wordt een speciaal thema uitgelicht. Van de ouders wordt een actieve participatie verwacht bij diverse activiteiten om de naamsbekendheid van St. Inversa uit te dragen. Bijvoorbeeld helpen tijdens klusdagen, moestuin of bloementuin helpen te onderhouden, kerstviering, paasactiviteiten, buurtactiviteiten, marktdagen op de boerderij en vrijwilligersdagen.

Daarnaast is er een Wettelijke Vertegenwoordigers Raad (WVR). Hierin hebben drie wettelijke vertegenwoordigers zitting en een vertegenwoordiger van het bestuur.  Hier wordt het reilen en zeilen van de stichting met de directie besproken om het beleid waar nodig en mogelijk aan te passen.