Medezeggenschap

Inversa kent een WVR (wettelijke vertegenwoordigersraad).
In deze raad, die adviezen uitbrengt aan de directie en meedenkt over het algemene beleid van de stichting, participeren vertegenwoordigers van onze cliënten.
.
Voor algemene opmerkingen of vragen ter verbetering van het woon en leefklimaat kan men zich ook tot de WVR wenden.