Het is 3 oktober 2023 en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staat onaangekondigd op de stoep van de boerderij.

Dat is een onverwachts bezoek waarbij we allemaal moesten schakelen en onze agenda’s op moesten aanpassen. Tegelijkertijd bood dit de gelegenheid om ons mooie werk te laten zien: op papier en in de praktijk.

De Inspectie ziet toe op goede zorg. Wij willen natuurlijk de meest optimale en passende zorg bieden aan onze bewoners. Zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig is en past bij hun behoefte en hen persoonlijkheid. Waar wij ook naar streven is plezier en geluk in het dagelijks leven van onze bewoners. En dit hebben we de inspecteurs laten zien: We namen hen mee in de wandelgangen op de boerderij, op het terrein en aan de boerenvergadertafel. Samen met bewoners, ouders en medewerkers beantwoorden we elke vraag of lieten we hen als antwoord de praktijk direct zien.

Wij hebben het bezoek van de Inspectie en hun gedegen onderzoek naar het voldoen van onze zorg zeer gewaardeerd. Het was 10 jaar geleden dat zij onze organisatie heeft bekeken. Door de bevindingen en verbeterpunten uit het Inspectierapport dat volgde na het bezoek, zijn wij nog scherper op onze dienstverlening.

Samen met alle teams begeleiders hebben wij de verbeterpunten uit het rapport doorgevoerd, zorgen we dat deze ingebed zijn in de organisatie en dat deze doorontwikkeld blijven. Klik hier om naar de website van de IGJ te gaan om het rapport en de afsluitende brief in te zien.